English   |   Po ryccku
O NÁS - spolupracovníci

Marie Ranišová – majitelka & generální ředitel

Jindřich Němeček – vedoucí garáží Mandarin Oriental

David Paris – vedoucí garáží Hilton Old Prague

Alena Rathauská – účtárna

Eva – dispečink

Věra – dispečink

Monika - dispečink