English   |   Po ryccku
PARKOVÁNÍ VOZŮ
tel.: +420 257 216 542, gsm: +420 602 215 788, +420 604 238 191
e-mail: dispecink@acl.cz, fax: +420 257 215 990

Parkování vozů v hlídaných podzemních garážích s možností ručního mytí.


Informujte se:
24 hod denně přímo v objektech nebo na telefonu +420 257 216 542, příp. tel +420 724 025 335, +420 724 296 399
nebo +420 720 424 243