English   |   Po ryccku
NAVŠTIVTE NAŠE MĚSTA
tel.: +420 257 216 542, gsm: +420 602 215 788, +420 604 238 191
e-mail: dispecink@acl.cz, fax: +420 257 215 990

Ve spolupráci s naší cestovní kanceláří jsme připravili několik zajímavých jednodenních výletů do míst v České republice i mimo ni.

Výlety v České republice

Ceny jsou uváděny v CZK včetně 21% DPH, vceně není zahrnuto spropitné

Kutná Hora

Konopiště

České Budějovice

Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
7900 5900 6900 8900
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
5900 3900 4900 5900
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
13900 9900 10900 14900
   
V roce 1995 byla Kutná Hora zapsána do kulturního dědictví UNESCO. Pýchou města je stříbrný důl a dvě gotické katedrály. Od 14. století soutěžilo město díky svým hospodářským výsledkům i s hlavním městem Prahou.
  Romantický zámek s mohutnou válcovou věží byl původně hrad postavený podle francouzského vzoru. Jedinečné sbírky z majetku rodu d'Este (historické zbraně, lovecké trofeje, proslulá sbírka s tématikou Sv. Jiří). Zámek stojí ve velkém anglickém parku s růžovou zahradou.

  Jedno z překrásných jihočeských měst, které proslulo architekturou a pivovarem (Budvar).
Hluboká nad Vltavou
  Český Krumlov
  Karlštejn
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
13900 9900 11900 16900
 
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
15900 10900 13900 17900
 
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
5500 3800 4900 5900
   
Bývalý královský hrad přestavěný na zámek knížat ze Schwarzenbergu. Přestavba byla uskutečněna v 19. stol. Ve stylu anglické windsdorské gotiky. Zámek stojí uprostřed romantického parku. V interiérech jsou bohaté sbírky a zařízení. V zámecké jízdárně je umístěna Alšova jihočeská galerie.
  Jihočeské historické město s hradním komplexem, který byl v roce 1992 zahrnut do kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historické centrum města nabízí podhradí s měšťanskými domky, veliký zahradní park s ojedinělým zahradním divadlem s otočným hledištěm, vlastní hrad a hradní příkop s medvědy.
  Nejvýznamnější český hrad postavený císařem Karlem IV. Byl určen k uschování korunovačních klenotů a státních listin. V jádru hradu je kaple sv. Kříže s galerií obrazů mistra Theodorika, která představuje vrchol evropské gotiky a je zároveň nejcennějším a nejlépe dochovaným gotickým interiérem na světě. Památka UNESCO.
Terezín   Karlovy Vary    
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
7500 6500 6900 7900
 
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
12900 9900 11900 14900
   
    
 
Pozdně barokní pevnost, založená r. 1780 s klasicistními jednotně stavěnými vojenskými i civilními budovami. Malá pevnost používaná od počátku jako vězení byla za 2. světové války největším koncentračním táborem v Čechách. U pevnosti Národní hřbitov obětí fašistické zvůle (přístupná expozice).

  Překrásné západočeské lázeňské město s proslulými horkými léčivými prameny, architekturou a světoznámou sklářskou hutí Moser.    

Ceny jsou uváděny v CZK včetně 21% DPH, vceně není zahrnuto spropitné

 

Jednodenní výlety do zahraničí:

Vídeň

Salzburg

Drážďany

Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
16900 11900 11900 16900
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
18900 13900 13900 18900
Ceny dopravy
MB - S MB - E Vito Sprinter
8900 5900 5900 8900
   
Hlavní město sousedního Rakouska. Město překrásné architektury i romantických zákoutí.

  Malebné město v sousedním Rakousku, rodné místo W.A. Mozarta.

  Německý klenot nabízející od uměleckých galerií po nákupní střediska.

Ceny jsou uváděny v CZK včetně 21% DPH, vceně není zahrnuto spropitné

Pro další aktuální nabídku prosím kontaktujte naši kancelář.